bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 11.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięto ogłoszenie nr 7 i 8

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2018


Ogłoszenie o naborze nr 10/2018

z dnia 9 lipca 2018 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2018r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 10/2018"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

z dnia 6 lipca 2018 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 lipca 2018r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 9/2018"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 lipca 2018r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 8/2018"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

z dnia 1 marca 2018 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. domów pomocy społecznej w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 czerwca 2018r. :
- w zamkniętej kopercie w Zespole Kadr MOPS Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, II piętro pok. 40,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 85-043 Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści:  "Nabór nr 7/2018"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszeniaOpublikował: Łukasz Włodarczak
Publikacja dnia: 11.07.2018
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 34 866