bip.gov.pl
A A A K
MOPS
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano nabór nr 3/2019

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


2019


Ogłoszenie o naborze nr 1/2019
z dnia 4 stycznia 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń w Dziale Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej tut. Ośrodka.

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 stycznia 2019r. :
- w zaklejonej kopercie w Kancelarii MOPS w Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 1/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia.


Ogłoszenie o naborze nr 2/2019
z dnia 4 stycznia 2019 r.

Wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń w Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej "Śródmieście"

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 stycznia 2019r. :
- w zaklejonej kopercie w Kancelarii MOPS w Bydgoszcz ul. Ogrodowa 9, I piętro pok. 28,
- listownie na adres: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek o treści: "Nabór nr 2/2019"

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego.

Pełna treść ogłoszenia.Opublikował: Marcin Zalewski
Publikacja dnia: 04.01.2019
Podpisał: Renata Dębińska
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 40 003